Paola Reina 06546 - Poupée - Alma - Collection Las Reinas - 60 Cm
Paola Reina - 06549 - Marta - Las Reinas - 60 cm
Paola Reina - 06545 - Poupée - Lidia - Collection Las Reinas - 60 Cm
Paola Reina - 06547 - Poupée - Sharif - Collection Las Reinas - 60 Cm
Paola Reina - 06539 - Sandra Poupée Articulée - Collection Les Reines de Paola - 60 cm
Paola Reina Poupée, 06548
Paola Reina - 06550 - Mei - Las Reinas - 60 cm
Paola Reina - Reina Poupée, 06544
Paola Reina - 06541 - Marta Poupée Articulée - Collection Les Reines de Paola - 60 cm
Paola Reina - Reina Poupée, 06543
Paola Reina - 06538 - Mei Poupée Articulée - Collection Les Reines de Paola - 60 cm
Paola Reina - 06533 - Sandra Poupée Articulée - Collection Les Reines Communiantes de Paola - 60 cm
Paola Reina - 06535 - Marta Poupée Articulée - Collection Les Reines Communiantes de Paola - 60 cm