Industrieroboter: Planung - Integration - Trends Ein Leitfaden für KMU
Robots Kuka mehrere Modelle
KUKA Roboter KRC1, KCP1 Control Panel 69-000-398
KUKA Roboter KRC2 Controller EU mit Panel KCP2 00-111-593
KUKA Roboter KRC4 SmartPad (KCP4) NEU 00-168-334
kollaborativer Roboter, Cobot, 7 Achsen, Tragkraft 5kg, IP54 inkl. Controller, inkl. Teach Pendant
Niryo One Intelligent Collaborative Robot (intelligenter kollaborativer Roboter)